Fort Bunker Museum M.I. Ekeren

Fort en bunker museum M.I. Ekeren

De laatste vijventwintig jaar heeft Michel Embreghts al zijn vrije tijd doorgebracht in forten en bunkers in binnen- en buitenland. Hij bouwde zelfs een bunker onder zijn huis, met privémuseum.De interesse van de gepensioneerde voor oorlogsbunkers en - forten is ingegeven door zijn vader en grootvader.
Beiden waren krijgsgevangene en verzetslid.
Als kind was hij al weg van hun verhalen en stond hij vol bewondering te kijken naar de obussen uit de Eerste Wereldoorlog die ze thuis hadden liggen. Die werden door de soldaten in de loopgraven gegraveerd.Toen hij ze later kreeg was dat de start van de immense verzameling. Elk jaar kwamen er meer en meer voorwerpen bij...
Tijd om de kelder om te vormen tot een bunker.
Om de sfeer er in te houden zijn er zelfs schietgaten en sporen in aangelegd.Hij wil de geschiedenis bewaren al is het maar om het nageslacht op de waanzin en de gruwel van een oorlog te wijzen.